מדיניות פרטיות | רשת מלונות ג'ייקוב

מדיניות פרטיות

הקדמה

1.1.        מדיניות פרטיות זו היא של רשת מלונות ג'ייקוב  ובתוכה: חברת ריזורט חדרה בע"מ, ח.פ. 515358059, וחברת בוטיק ברנר 21 תל אביב בעמ, ח.פ. 514824754  ("מדיניות פרטיות" ו-"החברה", בהתאמה) מפעילת אתר  www.jacobhotels.com ("האתר"), ויצוינו בה הקווים הכלליים של האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך, במסגרת שימושך באתר, לרבות בעת ביצוע הזמנות, רכישת מוצרים או שירותים באתר החברה ושירות הלקוחות של החברה ("השירותים").

1.2.        פרטיותך חשובה לנו! אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק").

1.3.        מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי-מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים ("מידע").

1.4.        המידע יישמר במאגר המידע של החברה למשך התקופה הדרושה לחברה למימוש המטרות המותרות לה על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו ("מאגר מידע" ו-"המטרות", בהתאמה).

1.5.        מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"). השימוש באתר לרבות התכנים והשירותים השונים המופעלים בו, מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

1.6.        תשומת ליבך כי מדיניות פרטיות זו, יכולה להשתנות מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהתאם לתכנים, שירותים, מוצרים ואפשרויות חדשות שיתווספו לאתר מעת לעת. לפיכך, החברה ממליצה לחזור ולעיין במדיניות פרטיות זו בכל גלישה באתר.

1.7.        מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לגברים ולנשים כאחד. כמו כן, ניסוח בלשון יחיד כולל את הרבים, ולהיפך, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או הגיונם.

2.    איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

מידע מזהה שתמסור לנו או שייאסף על ידינו, יישמר במאגר המידע של החברה ("מידע אישי"). החברה תשמור את המידע האישי, למשך תקופת הזמן הדרושה להגשמת המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.

2.1.        מידע שיימסר על ידך

כאשר תרשם לאתר ולשירותים המוענקים בו, למשל בעת הזנת פרטי קשר לחזרת נציג שירות לקוחות או בעת ביצוע הזמנה באתר, תידרש למסור לנו מידע אישי (לרבות, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ואמצעי תשלום) אשר יישמר במאגר המידע ("שירות לקוחות"). כמו כן, מידע נוסף ייתכן ויידרש על ידך במקרה שתבחר לבצע צ'ק-אין אונליין (כמפורט בתנאי השימוש) או במסגרת הצטרפותך למועדון הלקוחות.

המידע האישי שתמסור כחלק מהצטרפותך למועדון הלקוחות, ייאסף במאגר הלקוחות של חברת רביד א.ר אחזקות בע"מ וישמש למטרות הבאות:
– אספקת שירותים ותפעול מועדון הלקוחות, בין השאר בהתאם למאפיינים אישיים שלך;
– לצרכי דיוור ושיווק מותאמים באופן אישי, ושימור קשרי לקוחות;
– לצרכי מחקר שביעות רצון לקוחות וחקר שוק על מנת לסייע לנו בשיפור השירותים;
– איתור ומניעה של גניבה, הונאה או כל פעילות אחרת המבוצעת באופן לא חוקי;
אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. אנו נהיה רשאים לגלות את פרטיך לספקים שלנו לשם אספקת השירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותינו על-פי הסכם. כמו כן, מידע אישי או חלק ממנו אודותיך יועבר בין הגופים בקבוצת מלונות ג'ייקוב, שכן מועדון הלקוחות משרת את כל חברות הקבוצה, זאת לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, או בהתאם למדיניות פרטיות זו.

2.2.        מעבר לאמור לעיל, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות שונות המאפשרות לנטר את פעילותך באתר לצרכי אבטחת מידע, לשם ייעול השירותים שלנו, על מנת להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות ובכדי לשווק את השירותים המוצעים על ידנו.

2.3.        שימוש בקוקיות

2.3.1.    קוקיות (cookies), שהם קבצי מידע קטנים, המוטמעים בדפדפן או במכשיר שבו הינך משתמש בעת גלישתך באתר, ומנטרים מידע מסוים אודות התנהלותך באתר. שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר. באמצעות הקוקיות, תנוטר פעילותך וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך באתר, גרסאות מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום ועוד  ("איסוף המידע").

2.3.2.    טכנולוגיות איסוף מידע של צדדים שלישיים כגון Facebook, Google Analytics ו-Taboola. אותם צדדים שלישיים, עשויים להשתמש גם הם באמצעי איסוף כמו קוקיות, לצרכי מדידה ופרסום מותאם שלהם, בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם או מסמכים אחרים שעשויים לחול עליך (למשל – במידה ופתחת אצלם חשבון). ניתן למצוא מידע נוסף על קוקיות והאופן שבו אותם צדדים שלישיים משתמשים במידע שנאסף באמצעות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים, בכתובות הבאות:

https://policies.google.com/privacy, https://www.facebook.com/policy.php ו- www.taboola.com/policies/cookie-policy, וכן לקבל מידע על אפשרויות היציאה שלהם   באתרים שלהם.

2.3.3.     תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט בו אתה משתמש, ומחיקת היסטורית השימוש שלך, או על ידי שינוי הגדרות מערכת ההפעלה של מכשיר הקצה שברשותך, בכל עת. בטלפונים חכמים, ניתן להגביל את השימוש במזהה המכשיר לצרכי פרסום. ככל ותחסום את פעילות הקוקיות, יתכן שחלק משירותי האתר לא יהיו זמינים לך עוד, או שתצטרך להזין מחדש פרטים בכל ביקור באתר. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך.

2.4.        ככל שתספק לנו פרטים אודות אנשים אחרים (למשל בני משפחה, עובדים בחברתך) או בשמם, עלייך לקבל את הסכמתם לכך, למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש או התקנון של השירות הרלוונטי.

3.    השימוש במידע הנאסף

אנו נשתמש במידע האישי לצורך מתן השירותים, צרכים תפעוליים, יצירת קשר, שירות לקוחות, טיוב המידע, ייעול ובקרה, קיום נהלים ומדיניות, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים סטטיסטים ומחקרים, פרסום ושיווק מטעמנו, לרבות מסירת מידע על מוצרים ושירותים שאנו מספקים, כולל מידע המותאם לך אישית (ראה מידע נוסף לגבי אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר, בהמשך) והגנה על זכויות משפטיות ואינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.

4.    שמירת המידע

החברה רשאית לשמור את המידע האישי בהתאם לדין החל, על מנת ליישב סכסוכים, לפעול לפתרון בעיות, לסייע בכל חקירה, לעמוד בהוראות הדין המחייבות שמירת מידע אודות עסקאות/תשלומים, לאכוף את תנאי השירותים ולנקוט בפעולות אחרות המותרות על פי דין.

5.    העברת מידע לצד שלישי

החברה תוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו"ל, במקרים הבאים ("צד שלישי" ו-"העברת המידע", בהתאמה):

5.1.        לטובת מימוש המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, המטרות המותרות לנו על פי דין והאינטרסים לגיטימיים שלנו (כמו למשל, לשם מניעת הונאה). העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להוראות הדין ולהתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת המידע, ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.

5.2.        חברות בקבוצת מלונות ג'ייקוב.

5.3.        במסגרת שיתוף פעולה של החברה עם קבלני משנה וספקים שמסייעים לנו לספק את השירותים (כמו חברות לטיפול בתשלומים בכרטיסי אשראי, חברת ניהול הבריכה, חברות תמיכה ותחזוקה לציוד, ספקי תוכנה, ועורכי דין).

5.4.        במסגרת מכירת עסקי החברה (כולם או חלקם), ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.

5.5.        קבלת צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת לעשות כן.

5.6.        לצורך התגוננות מפני תביעות משפטיות.

5.7.        לצרכי מחקר וסטטיסטיקה.

6.    פרסומות ודיוור ישיר

6.1.        המידע האישי עשוי לשמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר של שירותי החברה ו/או מי מטעמה או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה עם החברה.

6.2.        בכפוף להסכמתך, נהיה רשאים להוסיפך לרשימת תפוצה במסגרתה יישלח אליך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים, בכל אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות דוא"ל, הודעות SMS, הודעות WhatsApp, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות ("דיוור/ים" ו-"רשימת תפוצה", בהתאמה). באפשרותך לבקש בכל עת, להימחק מרשימת התפוצה, באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא"ל info@jacobhotels.com.

6.3.        תשומת ליבך, כי ייתכן שגם לאחר בקשת הסרתך מרשימת התפוצה, יישלחו אליך דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

7.    זכות עיון במידע ותיקונו

כדי לעיין במידע שאנו שומרים אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב למוקד השירות בדואר אלקטרוני בכתובת info@jacobhotels.com ולפעול בהתאם להנחיותינו על מנת שנוכל לוודא את זהותך. אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו מדויק, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו, בכפוף למקרים בהם הדין מאפשר לנו או מחייב אותנו לשמור את המידע כפי שהוא.

8.    מחיקת מידע

מחיקת מידע תתאפשר בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה במקרים בהם הוא אינו נדרש לנו לצורך אספקת השירותים, להגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, לציות לדרישה על-פי דין לשמור מידע, או לצורך התגוננות מפני תביעות. על אף האמור נבקש ליידע אותך כי בהתאם להוראות הדין החברה מחויבת לשמור חלק מהמידע עלייך ויתכן שהיא תחוייב בשמירתו גם אם ביקשת למחוק אותו.

9.    אבטחת מידע

9.1.        החברה משתמשת באמצעי אבטחת מידע לשמירה על המידע האישי הקיים במאגר המידע ולצמצום הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע שלה ("אמצעי אבטחת מידע"). עם זאת, אמצעי אבטחת המידע לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת מפני פריצות וחדירות שונות למאגר המידע. אשר על כן, יובהר כי החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע האישי המאוחסן בו.

9.2.        כמו כן, יובהר כי באחריותך לנקוט באמצעי אבטחת מידע הולמים, לרבות שימוש בסיסמאות, בנוגדני וירוסים ותקיפות האקרים ועדכוני תוכנה ("נקיטת אמצעים עצמית"). החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת מידע אישי או לכל שימוש לרעה במידע האישי הנובע מהעדר נקיטת אמצעים עצמית.

9.3.        בשימושך באתר הנך מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר או במאגר המידע, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת החברה והיא נקטה במאמצים סבירים למניעת האירוע.

9.4.        ככל שלצורך שימושך באתר יהיו ברשותך שם משתמש וסיסמה הינך מתחייב כי הם יהיו לשימושך האישי בלבד לצורך הזדהות ושימוש אישי באתר ולא להעבירם לצד שלישי כלשהו. החברה לא תישא באחריות כלשהיא לכל נזק שיגרם מצד גורם בלתי מאושר.

9.5.        יובהר, כי ייתכן ועם הגעתך למלון תתבקש למסור פרטים אישיים נוספים (או לעדכן פרטים קיימים). על מסירת פרטים אלו יחולו הוראות מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש.

10.  פנייה לשירות הלקוחות של החברה

לפנייה לשירות הלקוחות של החברה ולבירור פרטים אודות זכויותיך כאמור לעיל, ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל: info@jacobhotels.com או למספר הטלפון: 04-8866705, בימים א'-ה' (שאינם ימי חג) בין השעות 09:00-16:00.

כדאי להזמין באתר:
  • 5% הנחה קבועה למזמינים באתר
  • משלמים רק בהגעה
  • תהליך מאובטח מהיר